Ameland heeft een nieuwe coalitie.

Ameland heeft een nieuwe coalitie, die bestaat uit Ameland1, Algemeen Belang Ameland en de VVD. Dit is de uitkomst van een aantal weken onderhandelen en overleg tussen deze drie partijen. Eerder was hiervoor een onderzoek ingesteld door de proces begeleider Jan Wibier. De coalitie kan daarmee rekenen op een brede steun in de raad. Er komen twee wethouders
De nieuw gevormde coalitie gaat aan de slag met de beleidsvoornemens die in 2018 zijn gefomuleerd en die in een eerder stadium ook raadsbreed zijn onderschreven. Belangrijke beleidspunten zijn onder meer de woningbouw, de vaarverbinding, de ouderenzorg op het eiland en duurzame ontwikkeling.
In de raadsvergadering van 9 maart aanstaande zullen de heren Theo Faber en Piet IJnsen worden voorgedragen voor benoeming tot wethouder.
De leden van de gemeenteraad zijn hierover op donderdagavond 5 maart geïnformeerd.