Bedankt kiezers

Algemeen Belang Ameland feliciteert Amelandéén met de grote overwinning behaald bij de verkiezing voor een nieuwe gemeenteraad en bedankt u als kiezer voor de op onze partij uitgebrachte stemmen. Bestuur en fractie van Algemeen Belang Ameland

Lees meer »

Uitslag verkiezingen gemeenteraad

Algemeen Belang Ameland is uit de bus gekomen met 475 stemmen, wat betekent  een toekenning van 2 zetels in de nieuwe gemeenteraad. Dit is een verlies van 1 zetel.  Grote winnaar bij deze verkiezing is de nieuwe partij Amelandéén met 5 zetels. De overige vier partijen hebben elk één zetel[…]

Lees meer »

Kandidatenlijst Algemeen Belang Ameland goedgekeurd.

  In de zitting van het Centraal Stembureau op vrijdagmiddag 9 februari 2018 zijn de kandidatenlijsten voor de komende  gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd en vastgesteld, waaronder de lijst van Algemeen Belang Ameland. Lijsttrekker is onze huidige wethouder, Piet IJnsen, gevolgd door de zittende raadsleden Jan Wijnberg en Jeroen Leijstra. Op nummer 4[…]

Lees meer »

Algemeen Belang Ameland krijgt lijst 1

In de zitting van het Centraal Stembureau, afgelopen vrijdagmiddag, moest er via het lot beslist worden wie lijst nummer 1 of 2 zou krijgen. De lijst nummers worden toegekend op basis van het aantal verkregen stemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezing. In die verkiezing kregen zowel Algemeen Belang Ameland als Ameland[…]

Lees meer »

Ledenvergadering Algemeen Belang Ameland

Uitnodiging: voor de ledenvergadering van Algemeen Belang Ameland op dinsdagavond 30 januari  2018, aanvang 20.30 uur, in Bar- Eetcafé “de Griffel” te Hollum.  Agenda:  1.  Opening  2.  Notulen van de jaarvergadering 21 december 2017  3.  Mededelingen en Ingekomen stukken  4.  Jaarverslag penningmeester en kascontrole  5.  Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Joke Mosterman.      […]

Lees meer »

Raad benoemd nieuwe wethouders.

In de raadsvergadering van 15 januari 2018 heeft een nieuwe coalitie bestaande uit de partijen: CDA, P v/d A, VVD en Algemeen Belang Ameland twee nieuwe wethouders benoemd, teweten Piet IJnsen (ABA) en Joop Lodewijks(CDA). Dit snelle besluit was mogelijk doordat beide zittende wethouders Piet IJnsen (ABA) en Peter Pot[…]

Lees meer »

Persbericht coalitie.

“Gezien de ontwikkelingen in de raadsvergadering van 8 januari jongstleden, waarin de coalitiepartij Ameland ’82 het vertrouwen heeft opgezegd in de coalitiepartij Algemeen Belang Ameland, hebben wij als gezamenlijke partijen ABA, CDA, VVD en PvdA, het initiatief genomen, om te komen tot een breed gedragen coalitie. In de aanstaande raadsvergadering[…]

Lees meer »