Ledenvergadering

Op woensdagavond 13 oktober 2021 houdt Algemeen Belang Ameland haar jaarlijkse ledenvergadering in “Ons Hol” in Hollum, aanvang 20.00 uur

De Agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen van de ledenvergadering van 10 maart 2020
 3. Mededelingen en Ingekomen Stukken
 4. Bestuursverkiezing : aftredend Nicky Wilbring
  Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur
 5. Algemene beschouwingen door onze raadsleden
 6. Pauze
 7. Bespreking belangrijke punten zoals: leefbaarheid, vervoer, tijd na corona
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Wij rekenen op uw komst. Aspirant leden en belangstellenden zijn van harte welkom.