Nieuw raadslid Algemeen Belang Ameland geïnstalleerd.

Gisteravond is in de openbare raadsvergadering van onze gemeente de heer Dennis Willem Engels beëdigd als raadslid namens onze partij. Hij is de opvolger van de heer Piet IJnsen, die begin maart werd verkozen tot wethouder.De beëdiging vond plaats zonder familie en overig publiek in een bijzondere opstelling van de[…]

Lees meer »

Raad kiest nieuwe wethouders

In een extra raadsvergadering heeft de raad van Ameland vanavond twee nieuwe wethouders gekozen, Theo Faber van Ameland1 en Piet IJnsen van Algemeen Belang Ameland.Dit was mogelijk nadat drie partijen, Ameland1, VVD en Algemeen Belang Ameland, een akkoord hadden bereikt over een nieuwe coalitie.Onder leiding van de proces begeleider, Jan[…]

Lees meer »

Ledenvergadering Algemeen Belang Ameland

Op dinsdagavond 10 maart 2020 houdt Algemeen Belang Ameland haar jaarlijkse ledenvergadering in Bar- Eetcafé “de Griffel” in Hollum, aanvang 20.30 uur De Agenda voor deze vergadering is als volgt: Opening Notulen van de ledenvergadering van 30 januari 2019 Mededelingen en Ingekomen Stukken Jaarverslag penningmeester en kascontrole Bestuursverkiezing : aftredend[…]

Lees meer »

Ameland heeft een nieuwe coalitie.

Ameland heeft een nieuwe coalitie, die bestaat uit Ameland1, Algemeen Belang Ameland en de VVD. Dit is de uitkomst van een aantal weken onderhandelen en overleg tussen deze drie partijen. Eerder was hiervoor een onderzoek ingesteld door de proces begeleider Jan Wibier. De coalitie kan daarmee rekenen op een brede[…]

Lees meer »

Bedankt kiezers

Algemeen Belang Ameland feliciteert Amelandéén met de grote overwinning behaald bij de verkiezing voor een nieuwe gemeenteraad en bedankt u als kiezer voor de op onze partij uitgebrachte stemmen. Bestuur en fractie van Algemeen Belang Ameland

Lees meer »

Uitslag verkiezingen gemeenteraad

Algemeen Belang Ameland is uit de bus gekomen met 475 stemmen, wat betekent  een toekenning van 2 zetels in de nieuwe gemeenteraad. Dit is een verlies van 1 zetel.  Grote winnaar bij deze verkiezing is de nieuwe partij Amelandéén met 5 zetels. De overige vier partijen hebben elk één zetel[…]

Lees meer »

Kandidatenlijst Algemeen Belang Ameland goedgekeurd.

  In de zitting van het Centraal Stembureau op vrijdagmiddag 9 februari 2018 zijn de kandidatenlijsten voor de komende  gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd en vastgesteld, waaronder de lijst van Algemeen Belang Ameland. Lijsttrekker is onze huidige wethouder, Piet IJnsen, gevolgd door de zittende raadsleden Jan Wijnberg en Jeroen Leijstra. Op nummer 4[…]

Lees meer »

Algemeen Belang Ameland krijgt lijst 1

In de zitting van het Centraal Stembureau, afgelopen vrijdagmiddag, moest er via het lot beslist worden wie lijst nummer 1 of 2 zou krijgen. De lijst nummers worden toegekend op basis van het aantal verkregen stemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezing. In die verkiezing kregen zowel Algemeen Belang Ameland als Ameland[…]

Lees meer »

Ledenvergadering Algemeen Belang Ameland

Uitnodiging: voor de ledenvergadering van Algemeen Belang Ameland op dinsdagavond 30 januari  2018, aanvang 20.30 uur, in Bar- Eetcafé “de Griffel” te Hollum.  Agenda:  1.  Opening  2.  Notulen van de jaarvergadering 21 december 2017  3.  Mededelingen en Ingekomen stukken  4.  Jaarverslag penningmeester en kascontrole  5.  Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Joke Mosterman.      […]

Lees meer »