Persbericht coalitie.

“Gezien de ontwikkelingen in de raadsvergadering van 8 januari jongstleden, waarin de coalitiepartij Ameland ’82 het vertrouwen heeft opgezegd in de coalitiepartij Algemeen Belang Ameland, hebben wij als gezamenlijke partijen ABA, CDA, VVD en PvdA, het initiatief genomen, om te komen tot een breed gedragen coalitie.

In de aanstaande raadsvergadering van 15 januari 2018 zullen wij dan ook deze coalitie aangaan en een verklaring afgeven. Wij zullen als coalitie deze taak op ons nemen om zo doorgang te kunnen laten vinden voor alle lopende zaken.”

Ondertekend door ABA , CDA , PvdA  en VVD.

Ballum, 12 januari 2018