Wethouder

Onze wethouder:


Piet IJnsen

Piet IJnsen
Adres De Meer 20
9161 DR  Hollum
Telefoonnummer (0519) 554152 / 06- 53259220
E-mailadres pijnsen@ameland.nl
Taken
 • 2e loco burgemeester
 • Afvalstoffen en milieu
 • Stads- en dorpsvernieuwing
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Kustbescherming
 • Waterschapzaken en waterbeheer
 • Gebiedsgericht werken
 • Volksgezondheid
 • Sociale zaken / sociaal domein
 • Ouderenzorg
 • WMO
 • Participatiewet
 • Jeugdzorg