Algemeen Belang Ameland krijgt lijst 1

In de zitting van het Centraal Stembureau, afgelopen vrijdagmiddag, moest er via het lot beslist worden wie lijst nummer 1 of 2 zou krijgen. De lijst nummers worden toegekend op basis van het aantal verkregen stemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezing. In die verkiezing kregen zowel Algemeen Belang Ameland als Ameland ’82 in de formele uitslag elk 604 stemmen. De wet schrijft dan voor dat bij loting wordt beslist wie het eerste nummer krijgt. De voorzitter van het Centraal stembureau trok daarbij het lot van Algemeen Belang Ameland als eerste. Ameland ’82 krijgt dan lijst nummer 2 gevolgd door het CDA, de P v/d A, de VVD en als laatste Ameland Eén.