admin

Ledenvergadering

Op woensdagavond 13 oktober 2021 houdt Algemeen Belang Ameland haar jaarlijkse ledenvergadering in “Ons Hol” in Hollum, aanvang 20.00 uur De Agenda voor deze vergadering is als volgt: Opening Notulen van de ledenvergadering van 10 maart 2020 Mededelingen en Ingekomen Stukken Bestuursverkiezing : aftredend Nicky WilbringKandidaten kunnen zich melden bij het bestuur Algemene beschouwingen door …

Ledenvergadering Lees verder »

Nieuw raadslid Algemeen Belang Ameland geïnstalleerd.

Gisteravond is in de openbare raadsvergadering van onze gemeente de heer Dennis Willem Engels beëdigd als raadslid namens onze partij. Hij is de opvolger van de heer Piet IJnsen, die begin maart werd verkozen tot wethouder.De beëdiging vond plaats zonder familie en overig publiek in een bijzondere opstelling van de raadsleden en de college leden, …

Nieuw raadslid Algemeen Belang Ameland geïnstalleerd. Lees verder »

Raad kiest nieuwe wethouders

In een extra raadsvergadering heeft de raad van Ameland vanavond twee nieuwe wethouders gekozen, Theo Faber van Ameland1 en Piet IJnsen van Algemeen Belang Ameland.Dit was mogelijk nadat drie partijen, Ameland1, VVD en Algemeen Belang Ameland, een akkoord hadden bereikt over een nieuwe coalitie.Onder leiding van de proces begeleider, Jan Wibier, zijn in meerdere sessies …

Raad kiest nieuwe wethouders Lees verder »

Ledenvergadering Algemeen Belang Ameland

Op dinsdagavond 10 maart 2020 houdt Algemeen Belang Ameland haar jaarlijkse ledenvergadering in Bar- Eetcafé “de Griffel” in Hollum, aanvang 20.30 uur De Agenda voor deze vergadering is als volgt: Opening Notulen van de ledenvergadering van 30 januari 2019 Mededelingen en Ingekomen Stukken Jaarverslag penningmeester en kascontrole Bestuursverkiezing : aftredend en herkiesbaar Piet IJnsenHet bestuur …

Ledenvergadering Algemeen Belang Ameland Lees verder »

Bedankt kiezers

Algemeen Belang Ameland feliciteert Amelandéén met de grote overwinning behaald bij de verkiezing voor een nieuwe gemeenteraad en bedankt u als kiezer voor de op onze partij uitgebrachte stemmen. Bestuur en fractie van Algemeen Belang Ameland

Kandidatenlijst Algemeen Belang Ameland goedgekeurd.

  In de zitting van het Centraal Stembureau op vrijdagmiddag 9 februari 2018 zijn de kandidatenlijsten voor de komende  gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd en vastgesteld, waaronder de lijst van Algemeen Belang Ameland. Lijsttrekker is onze huidige wethouder, Piet IJnsen, gevolgd door de zittende raadsleden Jan Wijnberg en Jeroen Leijstra. Op nummer 4 en 5  met stip de …

Kandidatenlijst Algemeen Belang Ameland goedgekeurd. Lees verder »