Bedankt kiezers

Algemeen Belang Ameland feliciteert Amelandéén met
de grote overwinning behaald bij de verkiezing voor
een nieuwe gemeenteraad en bedankt u als kiezer voor
de op onze partij uitgebrachte stemmen.
Bestuur en fractie van
Algemeen Belang Ameland