Politiek

Ledenvergadering Algemeen Belang Ameland

Uitnodiging: voor de ledenvergadering van Algemeen Belang Ameland op dinsdagavond 30 januari  2018, aanvang 20.30 uur, in Bar- Eetcafé “de Griffel” te Hollum.  Agenda:  1.  Opening  2.  Notulen van de jaarvergadering 21 december 2017  3.  Mededelingen en Ingekomen stukken  4.  Jaarverslag penningmeester en kascontrole  5.  Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Joke Mosterman.       Het bestuur stelt kandidaat Peter …

Ledenvergadering Algemeen Belang Ameland Lees verder »

Raad benoemd nieuwe wethouders.

In de raadsvergadering van 15 januari 2018 heeft een nieuwe coalitie bestaande uit de partijen: CDA, P v/d A, VVD en Algemeen Belang Ameland twee nieuwe wethouders benoemd, teweten Piet IJnsen (ABA) en Joop Lodewijks(CDA). Dit snelle besluit was mogelijk doordat beide zittende wethouders Piet IJnsen (ABA) en Peter Pot (Am’82) hun ontslag hadden aangeboden. …

Raad benoemd nieuwe wethouders. Lees verder »

Persbericht coalitie.

“Gezien de ontwikkelingen in de raadsvergadering van 8 januari jongstleden, waarin de coalitiepartij Ameland ’82 het vertrouwen heeft opgezegd in de coalitiepartij Algemeen Belang Ameland, hebben wij als gezamenlijke partijen ABA, CDA, VVD en PvdA, het initiatief genomen, om te komen tot een breed gedragen coalitie. In de aanstaande raadsvergadering van 15 januari 2018 zullen wij …

Persbericht coalitie. Lees verder »