Geschiedenis

geschiedenis van Algemeen belang Ameland:

Het was in maart 1962 dat Arend Nagtegaal aan Wim de Boer vroeg of hij zich kandidaat wilde stellen voor een partij. Wim de Boer was al eerder door andere partijen gepolst, maar wilde niet op een lijst van landelijke politieke partijen. Arend Nagtegaal kwam toen met het voorstel om zelf een partij op te richten, een partij voor iedereen, ongeacht tot welke politieke of kerkelijke richting men behoort. Hierop stelde De Boer zich beschikbaar, en in mei 1962, werden 207 stemmen behaald, ruim voldoende voor een zetel.
In de beginperiode waren het vooral Arend Nagtegaal, Bertus Visser, Minne Kanger en Wim de Boer die het oprichtingswerk verrichtten. Later werd dat ook het bestuur, toen uitgebreid met Klaas Akkerman, en werden er bestuur- en ledenvergaderingen gehouden. Het was Cor Bruin die zich het eerst als lid aanmeldde.
Van 1962 t/m 1970 had Algemeen Belang Ameland één raadslid, maar in 1970 werden zoveel stemmen gehaald, dat Algemeen Belang Ameland met twee leden in de Raad kwam, n.l. Wim de Boer en Klaas Akkerman. Wim de Boer werd toen ook voor het eerst wethouder. Dat was in dezelfde tijd dat Ameland wel of niet op het aardgas zou komen. De leden van Algemeen Belang Ameland hebben zich enorm ingezet om Ameland op het aardgas te krijgen en dit werden vaak hete en felle raadsvergaderingen. Maar dan voelde Wim de Boer zich juist in zijn element, er fel tegenaan en strijd leveren, en deze strijd werd gewonnen want Ameland werd uiteindelijk op het aardgas aangesloten. Onder zijn leiding zijn in die tijd ook de sportaccommodaties tot stand gekomen.
In 1974 en 1978 kwam Algemeen Belang Ameland weer met twee raadsleden n.l. Wim de Boer en Douwe Gorter. Vervolgens werden in 1982 zoveel stemmen gehaald, dat er zelfs drie leden in de Raad kwamen, Wim de Boer, Antje van Seventer en Piet IJnsen.

Vanaf 1978 tot 1990 werd Wim de Boer weer wethouder en loco-burgemeester, samen met Tjeerd Kooiker van de BCA, wat een hele goeie samenwerking was. En we zijn dan ook blij dat Tjeerd Kooiker vanaf 2002 raadslid voor ABA is.
Er waren ook schaduwkanten in die jaren, zoals het veel te vroeg overlijden van raadslid en bestuurslid Klaas Akkerman en van steunpilaar en secretaris Bertus Visser.
Door de jaren heen, werd Algemeen Belang Ameland steeds vaker benaderd met problemen van de bevolking, en voor zover mogelijk, is er geprobeerd een zo’n gunstig mogelijke oplossing te vinden. Op velerlei terreinen is ABA actief en vaak worden er na suggesties plannen ontwikkeld en brieven verstuurd. Zo heeft zij onder anderen fel geprotesteerd tegen het inkrimpen van de kustwacht en dit probleem heeft nog steeds de aandacht. De vuurtoren moet open blijven voor bemanning en publiek.
Toen Wim de Boer in 1990 stopte, kwam Algemeen Belang Ameland met twee zetels terug. Piet IJnsen werd lijsttrekker en samen met Antje van Seventer zette hij het werk van ABA voort. In 1994 werd Antje van Seventer vervangen door Cyrilla Gerlach die tot 2002 raadslid bleef.
In 2002 kwam ABA met meer stemmen dan ooit uit de verkiezingen en gaat de toekomst met een vertegenwoordiging van heel het eiland in.
Piet IJnsen als wethouder. Jan Wijnberg van Hollum, Helga Poortinga van Ballum, Joke Mosterman uit Nes en Tjeerd Kooiker uit Buren, als raadsleden.
Bij de verkiezingen van 2006 zakte Algemeen Belang Ameland terug naar twee raadsleden, Piet IJnsen en tot 2007 Tjeerd Kooiker. Vanaf dat moment kwam Jan Wijnberg terug. Hoewel er bij de verkiezingen van 2010 behoorlijk werd gewonnen in stemmen leidde dit niet tot meer raadszetels. Piet IJnsen en Jan Wijnberg konden vanaf dat moment doorgaan met hun werk. De winst kon niet omgezet worden in deelname in een coalitie en bleef Algemeen Belang Ameland helaas weer in de oppositie.
In 2014 werd de inzet van de raadsleden beloond door de kiezers en had onze partij tot aan de officiële bekendmaking de meeste stemmen. Door deze prachtige uitslag  kwam Algemeen Belang Ameland terug met drie zetels. Uiteindelijk kon Algemeen Belang Ameland niet deelnemen in een coalitie. Meerdere partijen blokkeerden deze mogelijkheid om hun moverende redenen en er werd daarmee geen recht gedaan aan de uitslag van de verkiezingen. Raadsleden werden op dat moment Piet IJnsen, Jan Wijnberg en Gatso Lamsma. Na het verstrek van Gatso Lamsma naar Drachten werd zijn plaats ingenomen door Alice de Jong- Gransbergen.
In het voorjaar van 2017 belande het bestuur van onze gemeente in een crisis. Toenmalig wethouder Bakema nam onder druk zijn ontslag, de coalitie van Ameland ’82, CDA en VVD viel uiteen en er was geen brede steun voor een minderheidscoalitie. Er werd een nieuwe coalitie gevormd door Ameland’82 en Algemeen Belang Ameland, echter in januari 2018 kwam deze ten einde door het opzeggen in het vertrouwen door Ameland’82 in onze fractie. Gelijk vanaf dat moment hebben het CDA, P v/d A , VVD en Algemeen Belang Ameland de handen inéén geslagen en een nieuwe coalitie gevormd tot na aan verkiezingen, waarmee een stabiel college de nodige zaken verder kan voortzetten. Daarmee kan onze wethouder Piet IJnsen zijn werkzaamheden voortzetten. Op het moment dat Piet IJnsen wethouder werd kon Jeroen Leijstra als nieuw raadslid aantreden.
Bij de verkiezingen van maart 2018 werd Algemeen Belang Ameland de op één na grootste partij met twee zetels, nieuwkomer Ameland1 werd de grootste met 5 zetels. De overige partijen behaalden (middels een restzetel) elk 1 zetel. Deze uitkomst leidde er niet toe dat Algemeen Belang Ameland een coalitie kon vormen met Ameland 1. Als grootste partij meenden zij een coalitie te moeten vormen met de P v/d A, met een wethouder van buiten.
Deze coalitie hield stand tot begin 2020, het raadslid van de P v/d A stapte uit de coalitie en uit haar partij en ging op eigen titel verder als fractie in de raad. Daarmee had de coalitie geen meerderheid meer.
Middels een aangestelde proces begeleider, in de persoon van Jan Wibier, zijn gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuwe coalitie, die kan steunen op een meerderheid in de raad. Na een aantal sessies is dit gelukt en is er een coalitie gevormd door Ameland 1, VVD en Algemeen Belang Ameland. In de extra raadsvergadering op 9 maart 2020 zijn de wethouders, Theo Faber van Ameland 1 en Piet IJnsen van Algemeen Belang Ameland, van de nieuwe coalitie benoemd en beëdigd.
Wim de Boer was destijds “een gouden greep” en door hem en alle oud- en huidige raadsleden van Algemeen Belang Ameland, en met steun van vele anderen, is Algemeen Belang Ameland na ruim 55 jaar historie, niet meer weg te denken uit de politiek.

Naam Raadslid Wethouder
Wim de Boer 1962 – 1970
1974 – 1978
1970 – 1974
1978 – 1990
Klaas Akkerman 1970 – 1974
Douwe Gorter 1974 – 1982
Antje van Seventer 1982 – 1994
Piet IJnsen 1982 – 2001
2006 – 2017
2018 – 2020
2001 – 2006
2017 – 2018
2020 – heden
Cyrilla Gerlach 1994 – 2002
Tjeerd Kooiker 2002 – 2007
Joke Mosterman 2002 – 2006
Jan Wijnberg 2002 – 2006
2008 – heden
Helga Poortinga 2002 – 2006
Gatso Lamsma 2014 – 2016
Alice de Jong 2016 – 2018
Jeroen Leystra

Dennis Engels

2017 – 2018

2020- heden

Bestuur

Naam Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid
Wim de Boer 1962 – 2000
Arend Nagtegaal 1962 – 1987
Bertus Visser 1962 – 1982
Klaas Akkerman 1964 – 1979
Minne Kanger 1962 – 1979 1979 – 1984
Simon v. Tuinen 1983 – 1993
Wim Nobel 1987 – 2002
Cor de Boer 1983 – 2005 1979 – 1983
Pieter Jan Borsch 1987 – 2002 1983 – 1987 1982 – 1983
Trijnie Wijnberg-de Boer 1987 – 2000
Greetje Wijnberg-de Jong  2007- 2008 1982 – 2007
Tino Barf 2000 – 2005
Irma Lublink 2000 – 2006
Gerrit Spinhoven 2002 – 2007
Hans Hoogendijk 2005 – 2007
Gerard Vloedgraven 2002 – 2008
2013  – 2017
 2017 – heden
Reinier Kanger 2005 – heden
Alice de Jong – Gransbergen 2004 – 2017
Joke Mosterman- van Doorn 2006 – 2018
Ria Evers-Dokter 2008 – 2016
Piet IJnsen 2008 – 2013
2017 – 2019
2016 – 2017
2019- heden
2013 – 2017
Pascal Boorsma

Bert Visser

2019 – heden 2018 – 2019

2018- heden