Raad benoemd nieuwe wethouders.

In de raadsvergadering van 15 januari 2018 heeft een nieuwe coalitie bestaande uit de partijen:
CDA, P v/d A, VVD en Algemeen Belang Ameland twee nieuwe wethouders benoemd, teweten
Piet IJnsen (ABA) en Joop Lodewijks(CDA). Dit snelle besluit was mogelijk doordat beide
zittende wethouders Piet IJnsen (ABA) en Peter Pot (Am’82) hun ontslag hadden aangeboden.
Dit alles omdat in de raadsvergadering van 8 januari 2018 de fractie van Ameland’82 het
vertrouwen had opgezegd in de fractie van Algemeen Belang Ameland.
Door deze uitspraak was reparatie niet meer mogelijk.