Onder dit kopje wordt het verkiezingsprogramma 2018- 2022 geplaatst, zodra dit is vastgesteld in de ledenvergadering.